Jump to content
Na forum sat-4-all.com obowiązuje bezwzględny zakaz oferowania sharingu oraz umieszczania linków do treści łamiących prawa autorskie.

Recommended Posts

neoboota 5 z linka:

>>>LINK

przy instalacji nie używamy zaznaczonej opcji montowania, tak jak na foto

 

 

 

c9befc27eb070.jpg

 

 

 

nalży odinstalować neoboota jeśli mamy, zrobić pełny reboot i przejść do instalacji

pomijamy montowanie, od razu wybieramy dysk i instaluj

jeśli już masz dysk po formacie do ext3 lub ext4 nie musisz ponownie go formatować

przed instalacją koniecznie proszę nadać label dla dysku hdd i usb

to nowa ver/ testowa. nie ma tu w /media nazwy neoboot,

NeoBoot będzie tam gdzie go zainstalujesz, czyli w hdd lub usb

po instalacji aktualizujesz neoboota na wszystkich image, jeśli miałeś zainstalowane wcześniej

NIE ROBIĆ AKTUALIZACJI Z PILOTA ONLINE

 

jeśli instalujesz nowe image od swojego modelu to zaznaczasz, Skopiować plik kernel.bin - Tak (zielono)

jeśli instalujesz nowe image od innego modelu to zaznaczasz, Skopiować sterowniki z lib - Tak a reszta ustawień na NIE (czerwono)

jeśli uruchamiasz image od swojego modelu to wybierasz, Tak - start image z podmianą kernel

jeśli uruchamiasz image od innego modelu to wybierasz, Nie - bez wgrywania kernel

pzdr gutosie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak ktoś przetestował z powodzeniem specool lub bez thumbdownsmile

to proszę o info tu w temacie :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

W neoboot jest taki pliczek neoinitmips,w nim są wymienione modele jakie obsługuje ta wtyczka

 

 

#!/bin/sh

#DESCRIPTION = This script mod. by gutosie

#NeoBoot INIT Version: 1.10 Update.0.72 06-02-2017 q(-_-)p

#Scrypt Unix Shell - init for neoboot

 

#DATE=`date +%Y.%m.%d_%H:%M`

#FLASHED=`date -r /etc/version +%Y.%m.%d_%H:%M`

#ISSUE=`cat /etc/issue | grep . | tail -n 1 `

#LASTUPDATE=`date -r /var/lib/opkg/status +%Y.%m.%d_%H:%M`

#ENIGMA2DATE=opkg list-installed | grep dvb-modules

#MTDPLACE=`cat /proc/mtd | grep -w "kernel" | cut -d ":" -f 1`

 

IMAGE=/media/neoboot/ImageBoot

IMAGEBOOT=/media/neoboot/ImageBoot/.neonextboot

NEO=/media/neoboot

NEOBOOT=/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/NeoBoot

MODPROBE=/sbin/modprobe

BOXNAME=`cat /etc/hostname`

FINDBOOT=/media/*/ImageBoot/.neonextboot

 

 

if [ -e /tmp/.init_reboot ]; then

rm /tmp/.init_reboot

break;

 

else

if [ -e $FINDBOOT ] ; then

CELBOOT=`cat $FINDBOOT`

if [ $CELBOOT = "Flash" ]; then

exec /sbin/init.sysvinit $*

exit 0

else

echo " "

break;

fi

fi

 

echo "====================================================> "

echo " "

echo " -=*[ NEOBOOT - BOOT UP ]*=- "

echo " NEO BOOT INIT Version: 6.00 Update 6.15 16-11-2017 "

echo " q(-_-)p "

echo " "

echo "====================================================> "

 

/etc/init.d/sysfs.sh

/etc/init.d/modutils.sh

 

echo "NEOBOOT is starting mdev"

echo " "

echo "/sbin/mdev" > /proc/sys/kernel/hotplug

/etc/init.d/mdev > /dev/null 2>&1

 

mknod /dev/sda b 8 0

mknod /dev/sda1 b 8 1

mknod /dev/sda2 b 8 2

mknod /dev/sdb b 8 16

mknod /dev/sdb1 b 8 17

mknod /dev/sdb2 b 8 18

mknod /dev/sdc b 8 32

mknod /dev/sdc1 b 8 33

mknod /dev/sdc2 b 8 34

mknod /dev/sdd b 8 48

mknod /dev/sdd1 b 8 49

mknod /dev/sdd2 b 8 50

 

mkdir /dev/input

mknod /dev/input/event0 c 13 64

 

mknod /dev/fb0 c 29 0

mkdir /dev/fb

ln -s ../fb0 /dev/fb/0

 

sleep 1

 

if [ -e /etc/videomode ]; then

cat /etc/videomode > /proc/stb/video/videomode

fi

if [ -e /etc/videomode2 ]; then

cat /etc/videomode2 > /proc/stb/video/videomode

fi

 

(

if [ -d /proc/stb ]; then

while true; do

if [ -e /dev/dvb/adapter0/video0 ]; then

break;

fi;

done;

fi;

[ -e /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key ] && /usr/bin/showiframe $NEOBOOT/neowait.mvi;

 

) &

 

DEVICES1=`find /dev/sd??`

for DEVICE in $DEVICES1;

do

if [ ! -e /media/neoboot/ImageBoot/.neonextboot ]; then

mount $DEVICE /media/neoboot > /dev/null 2>&1

fi

if [ ! -e /media/neoboot/ImageBoot/.neonextboot ]; then

umount /media/neoboot > /dev/null 2>&1

fi

done

 

LIBDIR=/lib/modules/`uname -r`

if [ ! -d $LIBDIR ]; then

LIBDIR=/lib/modules/`ls /lib/modules | tail -n 1`

fi

 

if [ `mount | grep /proc | wc -l` -lt 1 ]; then

/bin/mount -t proc proc /proc > /dev/null 2>&1

/bin/mount -t sysfs sysfs /sys > /dev/null 2>&1

/sbin/depmod -Ae > /dev/null 2>&1

fi

 

sleep 1

echo " "

echo "Search NEOBOOT... "

#sed=grep

mnttest="nouuid"

if [ -e $NEOBOOT/bin/install ]; then

orgimag1=`mount | grep '/sd/!d' | cut -d" " -f1`

selectinstall=`cat $NEOBOOT/bin/install`

for item in $orgimag1; do

selectmnt=`blkid | grep "/$selectinstall/!d" | cut -d":" -f1`

if [ $selectmnt == $item ]; then

echo "selectmnt=" $selectmnt

mnttest="uuid"

mount $selectmnt $NEO > /dev/null 2>&1

fi

if [ ! -e $IMAGE ]; then

echo "NEOBOOT hasn't been installed on: " $selectmnt

umount $NEO > /dev/null 2>&1

else

echo "NEOBOOT has been installed on: " $selectmnt

break;

fi

done

fi

 

if [ ! -e $NEO ]; then

mkdir $NEO > /dev/null 2>&1

fi

 

if [ $mnttest == "nouuid" ]; then

echo "NEOBOOT mount by Device"

DEVICES1=`find /dev/sd??`

for DEVICE in $DEVICES1;

do

if [ -e $NEO ]; then

echo "NEOBOOT checking installation on: " $DEVICE

mount $DEVICE $NEO > /dev/null 2>&1

fi

if [ ! -e $IMAGE ]; then

echo "NEOBOOT hasn't been installed on:" $DEVICE

umount $NEO > /dev/null 2>&1

else

echo "NEOBOOT has been installed on: " $DEVICE

break;

fi

done

elif [ $mnttest == "uuid" ]; then

echo "NEOBOOT mount by UUID"

fi

 

#dodatkowe szukanie neoboota

#mount /dev/sdb1 $NEO > /dev/null 2>&1 # <<< tu mozesz zmienic sdb1 i wpisac Twoje montowanie dysku dla neoboot

 

echo "NEOBOOT is loading modules."

if [ -e /etc/hostname ]; then

if [ $BOXNAME = "vuultimo" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7413 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules vuultimo"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vusolo" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7325 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules solo"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vusolo2" ]; then

if [ -e /lib/modules/*/extra/dvb-bcm7356.ko ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7356 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules solo2"

$MODPROBE $mod

done

fi

 

elif [ $BOXNAME = "vusolose" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7429 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules solose"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "bm750" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7335 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules duo"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vuduo2" ]; then n

for mod in brcmfb dvb-bcm7424 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules duo2"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vuzero" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7362 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules zero"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vuultimo4k" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7444 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules ultimo4k"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vuuno4k" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7252 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules uno4k"

$MODPROBE $mod

done

 

elif [ $BOXNAME = "vusolo4k" ]; then

for mod in brcmfb dvb-bcm7376 fpga_directc procmk; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules solo4k"

$MODPROBE $mod

done

 

else

echo "NEOBOOT is loading modules"

for mod in dvb; do

$MODPROBE $mod

done

fi

fi

 

if ! [ -e /etc/hostname ]; then

echo "NEOBOOT is loading modules"

for mod in dvb; do

echo "=======================> NeoBoot is loading modules"

$MODPROBE $mod

done

fi

 

/usr/bin/showiframe $NEOBOOT/neoboot.mvi

 

 

if [ -f $LIBDIR/kernel/fs/autofs4/autofs4.ko ]; then

/sbin/insmod $LIBDIR/kernel/fs/autofs4/autofs4.ko > /dev/null 2>&1

fi

 

 

if [ -e $IMAGE/.rebootimage ]; then

echo " "

echo "Neo-Boot start without the boot manager"

echo " "

rm $IMAGE/.rebootimage

break;

fi

 

sleep 1

$NEOBOOT/neologo.mvi > /dev/null 2>&1

echo " "

echo " Neo-Boot start boot manager "

echo " Waiting to change image - 20s "

echo " "

chmod 0755 $NEOBOOT/bin/neobm

$NEOBOOT/bin/neobm > /dev/null 2>&1

 

if [ -e $NEOBOOT/bin/nbfbclear ]; then

$NEOBOOT/bin/nbfbclear; $NEOBOOT/bin/nbfbclear; $NEOBOOT/bin/nbfbclear; $NEOBOOT/bin/nbfbclear > /dev/null 2>&1

elif [ -e $NEOBOOT/bin/fbclear ]; then

$NEOBOOT/bin/fbclear; $NEOBOOT/bin/fbclear; $NEOBOOT/bin/fbclear; $NEOBOOT/bin/fbclear > /dev/null 2>&1

fi

 

TARGETIMAGE=`cat $IMAGEBOOT`

if [ $TARGETIMAGE = "BlackHoleVU" ] || [ $TARGETIMAGE = "BlackHoleVU+" ] ; then

if ! [ -e $NEO/ImagesUpload/.kernel/used_bh_kernel ]; then

rm -f $IMAGEBOOT

echo "Flash " >> $IMAGEBOOT

echo "Halt init image - " $TARGETIMAGE

echo "Start image Flash... "

$NEOBOOT/bh.mvi > /dev/null 2>&1

sync; sleep 1

exec /sbin/init.sysvinit $*

exit 0

else

break;

fi

fi

 

sync

 

TARGET=Flash

if [ -f $IMAGEBOOT ]; then

TARGET=`cat $IMAGEBOOT`

fi

 

if [ $TARGET = "Flash" ]; then

echo "____________________________________"

echo "____________________________________"

echo " "

echo "NEOBOOT is booting image from " $TARGET

echo "____________________________________"

echo "____________________________________"

/bin/umount $NEO > /dev/null 2>&1

/bin/umount /media/usb > /dev/null 2>&1

/bin/umount /media/hdd > /dev/null 2>&1

/usr/bin/showiframe /usr/share/bootlogo.mvi > /dev/null 2>&1

echo "----------------------------------"

echo " BOOT UP IMAGE FROM FLASH "

echo "----------------------------------"

else

echo " "

echo "NEOBOOT is booting image" $TARGET " from " $DEVICE

echo " "

if [ -d $IMAGE/$TARGET ]; then

if [ -f $IMAGE/$TARGET/etc/init.d/udev ]; then

sed -ei s!"\$4"!"\$3"!g $IMAGE/$TARGET/etc/init.d/udev

fi

 

if [ -f $IMAGE/$TARGET/usr/share/bootlogo.mvi ]; then

/usr/bin/showiframe $IMAGE/$TARGET/usr/share/bootlogo.mvi > /dev/null 2>&1

fi

 

sleep 1

 

/bin/mount -o bind /dev $IMAGE/$TARGET/dev

/bin/mount -o bind /proc $IMAGE/$TARGET/proc

/bin/mount -o bind /sys $IMAGE/$TARGET/sys

rm $IMAGE/$TARGET/media/neoboot > /dev/null 2>&1

mkdir $IMAGE/$TARGET/media/neoboot > /dev/null 2>&1

orgimag=`mount | sed '/sd/!d' | cut -d" " -f1`

rm -f $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

for item in $orgimag; do

ohdd=`echo $item | cut -d"/" -f3`

nhdd=`mount | sed "/\$ohdd/!d" | sed q | cut -d" " -f3`

if [ $nhdd == '$NEO' ]; then

echo $nhdd

echo "mkdir "$nhdd >> $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

echo "mount "$item $nhdd >> $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

else

echo "umount "$nhdd >> $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

echo "mkdir "$nhdd >> $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

echo "mount "$item $nhdd >> $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

fi

done

 

if [ -f $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh ]; then

chmod 755 $IMAGE/$TARGET/usr/bin/enigma2_pre_start.sh

fi

echo "----------------------------------------"

echo " -=*[ BOOT UP IMAGE FROM DISK ]*=- "

echo "----------------------------------------"

 

 

if [ ! -f /media/neoboot/ImageBoot/$TARGET/media/neoboot/ImageBoot/.neonextboot ]; then

/bin/mount -o bind /media/neoboot /media/neoboot/ImageBoot/$TARGET/media/neoboot

fi

 

DEVICES1=`ls /media`

for DEVICE in $DEVICES1;

do

if [ -f /media/$DEVICE/ImageBoot/.neonextboot ]; then

/bin/mount -o bind /media/neoboot /media/neoboot/ImageBoot/$TARGET/media/$DEVICE

fi

done

 

cd /media/neoboot/ImageBoot/$TARGET;

 

if [ -f $IMAGE/$TARGET/sbin/init.sysvinit ]; then

exec /usr/sbin/chroot . /sbin/init.sysvinit $*

elif [ -f $IMAGE/$TARGET/sbin/init ]; then

exec /usr/sbin/chroot . /sbin/init $*

else

echo " "

echo " NEOBOOT - ERROR !!! "

echo "Nie odnaleziono poprawnie rozpakowanego image "$TARGET" z partycji " $DEVICE

echo " Sprawdz poprawnosc rozpakowanych katalogow w wybranym image. "

echo " Powrot do image Flash... "

rm -f $IMAGEBOOT; touch $IMAGEBOOT; echo "Flash " >> $IMAGEBOOT

/usr/bin/showiframe $NEOBOOT/error.mvi > /dev/null 2>&1

sync; sleep 10; exec /sbin/init.sysvinit $*

 

fi

exit 0

 

fi

fi

fi

 

if [ -f /sbin/init.sysvinit ]; then

exec /sbin/init.sysvinit $*

fi

 

exit 0

;;

esac

exit

 

 

 

Kiedyś można było "nadpisać " ten pliczek ,teraz nie wiem :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ gutosie

Na tunerach VU działa neoboot i to od lat (mips) , Lucek™ chciał ten neoboot zainstalować w tunerze Folmuler F3 ,wtyczka "wykryła" ,że to nie box VU+ i koniec . Kiedyś były opisy ,że można dodać model tunera ,teraz to nie wiem .

Noeboot to fajna wtyczka ,szkoda ją "ograniczać " tylko do tunerów VU+

 

 

Welcome to openATV for atemio6000

openatv 6.1 atemio6000

 

atemio6000 login: root
root@atemio6000:~# cd /proc/stb/info/; cat *
ini-2000am
bcm7362
▒▒@▒▒▒@▒▒▒▒dm800se
20160121
ultimo
root@atemio6000:/proc/stb/info#

 

 

 

Welcome to openATV for atemio6000

openatv 6.1 atemio6000

 

atemio6000 login: root
Last login: Mon Dec 4 19:36:01 CET 2017 on pts/0
root@atemio6000:~# cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 1f800000 00020000 "rootfs"
mtd1: 20000000 00020000 "entire_device"
mtd2: 00800000 00020000 "kernel"
mtd3: 00100000 00010000 "cfe"
mtd4: 00200000 00010000 "splash"
mtd5: 00040000 00010000 "macadr"
mtd6: 00040000 00010000 "nvram"
mtd7: 00040000 00010000 "bootconfig"
mtd8: 00040000 00010000 "facconfig"
root@atemio6000:~#

Share this post


Link to post
Share on other sites

w 6.27 nie będzie ograniczeń dla innych STB

tylko nie wiem czy zadziała na innych tunerach, muszę mieć konkretne dane dla atemio6000 lub Formuler, przydało by się jeszcze co zwraca

blkid

 

 

64585570673693895835.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Formuler F1

 cd /proc/stb/info/; cat *
formuler1
bcm7356
dm800se
20170419
ultimo

/proc/stb/info# cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 1fb00000 00020000 "complete"
mtd1: 00600000 00020000 "kernel"
mtd2: 1f500000 00020000 "rootfs"

blkid
/dev/sda1: LABEL="hdd" UUID="154fe5f7-aee8-4246-a51f-4cceeeb11b9a" TYPE="ext3" PARTUUID="0b6b88ed-01"

Edited by Tata61

Share this post


Link to post
Share on other sites

NeoBoot 6.26 na Octagonie sf4008 image w flash openeight-6.5-sf4008 specool

Bez problemu odbaliłem image openpli-6.1-rc-hd51 :recz:

 

 

 

 

66209057992301022627.jpg

 

 

Edited by Lucek™

Share this post


Link to post
Share on other sites

Formuler F3

 

openpli 6.1-rc formuler3

formuler3 login: root
root@formuler3:~# cd /proc/stb/info/; cat *
0
formuler3
bcm7362
formuler3
61e014b
2
root@formuler3:/proc/stb/info# cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 0fb00000 00020000 "complete"
mtd1: 00600000 00020000 "kernel"
mtd2: 0f500000 00020000 "rootfs"
root@formuler3:/proc/stb/info# blkid
/dev/sda1: UUID="22B2-7232" TYPE="vfat"
root@formuler3:/proc/stb/info#

Share this post


Link to post
Share on other sites

opennfr 6.0 atemio6000

 

atemio6000 login: root
root@atemio6000:~# blkid
/dev/sda1: UUID="fbc31356-d8e6-4890-9ee6-da8068179228" TYPE="ext4" PARTUUID="440481ed-01"
root@atemio6000:~#

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.