Jump to content
Sign in to follow this  
Przemekb88

Brak poprawnych linków

Recommended Posts

Posted (edited)

Witam. Mam problem z E2iPlayer'em gdyż nie działają filmiki z youtube i za każdym razem gdy próbuje coś odpalić z niego to wyświetla się ten sam błąd

 

QYHFp7B.jpg

 

 

Korzystałem z: E2iPlayer Plugin

W szczególności z "Poprawka obsługi HTTPS/SNI - dla STB bazujące na CPU SH4 i image OpenPli 8.6:" i zainstalowałem z niej patch + fullwget + ffmpeg.

Mój dekoder to "Nbox Recorder ADB 5800sx".

 

A oto moja zawartość pliku iptv.dbg

 

getHostsList begin
getHostsList begin
ConfigBaseWidget.__onClose -----------------------------
ConfigMenu.__del__ -------------------------------
>> askUpdateAvailable
>> selectHost
>> selectGroup
IPTVHostsGroups.__init__
IPTVHostsGroups.getGroupsList
IPTVHostsGroups._loadGroups
PlayerSelectorWidget.__init__ --------------------------------
updateIcon for self[cover_11]
updateIcon for self[cover_21]
updateIcon for self[cover_31]
updateIcon for self[cover_41]
updateIcon for self[cover_51]
updateIcon for self[cover_61]
updateIcon for self[cover_71]
updateIcon for self[cover_81]
updateIcon for self[cover_12]
updateIcon for self[cover_22]
updateIcon for self[cover_32]
updateIcon for self[cover_42]
updateIcon for self[cover_52]
updateIcon for self[cover_62]
updateIcon for self[cover_72]
updateIcon for self[cover_82]
updateIcon for self[cover_13]
updateIcon for self[cover_23]
updateIcon for self[cover_33]
updateIcon for self[cover_43]
updateIcon for self[cover_53]
updateIcon for self[cover_63]
updateIcon for self[cover_73]
updateIcon for self[cover_83]
updateIcon for self[cover_14]
updateIcon for self[cover_24]
updateIcon for self[cover_34]
updateIcon for self[cover_44]
updateIcon for self[cover_54]
updateIcon for self[cover_64]
updateIcon for self[cover_74]
updateIcon for self[cover_84]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> __onClose idx[8]
PlayerSelectorWidget.__del__ --------------------------
>> selectGroupCallback
>> askUpdateAvailable
>> selectGroupCallback2
>> selectItemCallback ret[('Polski', 'polish')] type[selectgroup]
>> selectHostFromGroup
IPTVHostsGroups.getHostsList
getHostsList begin
getHostsList begin
IPTVHostsGroups._getGroupFile
IPTVHostsGroups._loadHosts groupName[polish]
>> displayListOfHostsFromGroup
PlayerSelectorWidget.__init__ --------------------------------
updateIcon for self[cover_11]
updateIcon for self[cover_21]
updateIcon for self[cover_31]
updateIcon for self[cover_41]
updateIcon for self[cover_51]
updateIcon for self[cover_61]
updateIcon for self[cover_71]
updateIcon for self[cover_81]
updateIcon for self[cover_12]
updateIcon for self[cover_22]
updateIcon for self[cover_32]
updateIcon for self[cover_42]
updateIcon for self[cover_52]
updateIcon for self[cover_62]
updateIcon for self[cover_72]
updateIcon for self[cover_82]
updateIcon for self[cover_13]
updateIcon for self[cover_23]
updateIcon for self[cover_33]
updateIcon for self[cover_43]
updateIcon for self[cover_53]
updateIcon for self[cover_63]
updateIcon for self[cover_73]
updateIcon for self[cover_83]
updateIcon for self[cover_14]
updateIcon for self[cover_24]
updateIcon for self[cover_34]
updateIcon for self[cover_44]
updateIcon for self[cover_54]
updateIcon for self[cover_64]
updateIcon for self[cover_74]
updateIcon for self[cover_84]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> __onClose idx[0]
PlayerSelectorWidget.__del__ --------------------------
>> selectHostFromGroupCallback
IPTVHostsGroups.flushAddedHosts
>> askUpdateAvailable
>> selectHostFromGroupCallback2
>> selectItemCallback ret[('https://youtube.com/', 'youtube')] type[selecthostfromgroup]
Youtube.__init__
CSearchHistoryHelper.__init__
CSearchHistoryHelper.__init__ name = "ytlist"
mkdirs: "/autofs/sda1/IPTVCache/SearchHistory"
mkdirs: "/autofs/sda1/IPTVCache/MoviePlayer"
Logo Path: /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/IPTVPlayer/icons/logos/youtubelogo.png
_______________decodeCover
_______________start decodeCover
eConnectCallbackObj.__init__ objID[235] OBJ_NUM[9]
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [getInitList]---
AsyncMethod.__del__ ---
Youtube.handleService start
Youtube.handleService: ---------> name[None], category[] 
Youtube.listsMainMenu
decodeCallBack
eConnectCallbackObj.__del__ objID[235] OBJ_NUM[8] 
>> self[<Plugins.Extensions.IPTVPlayer.components.asynccall.AsyncCall object at 0x19ea38c>] [True]
addToQueue
updateCover
updateCover retDict for Ident: playerlogo 
updatePixmap /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/IPTVPlayer/icons/logos/youtubelogo.png=/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/IPTVPlayer/icons/logos/youtubelogo.png
CFunctionProxyQueue.processQueue
reloadList
> E2iPlayerWidget.reloadList refresh[0], selIndex[-1]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [processDQ]---
IconMenager.processDQ: Thread started
AsyncMethod.__del__ ---
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
AsyncCall.__del__ ---
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
_______________decodeCover
_______________start decodeCover
eConnectCallbackObj.__init__ objID[236] OBJ_NUM[9]
decodeCallBack
eConnectCallbackObj.__del__ objID[236] OBJ_NUM[8] 
updateCover
updateCover retDict for Ident: cover 
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
updatePixmap /autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg=/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
ok_pressed selected item: Historia wyszukiwania
ok_pressed selected TYPE_CATEGORY
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [getListForItem]---
Youtube.handleService start
AsyncMethod.__del__ ---
Youtube.handleService: ---------> name[category], category[search_history] 
AsyncCall.__del__ ---
CSearchHistoryHelper.getHistoryList from file = "/autofs/sda1/IPTVCache/SearchHistory/ytlist.txt"
>> self[<Plugins.Extensions.IPTVPlayer.components.asynccall.AsyncCall object at 0x1c820cc>] [True]
addToQueue
CFunctionProxyQueue.processQueue
reloadList
> E2iPlayerWidget.reloadList refresh[0], selIndex[-1]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [processDQ]---
IconMenager.processDQ: Thread started
AsyncMethod.__del__ ---
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
AsyncCall.__del__ ---
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
ok_pressed selected item: nocny kochanek
ok_pressed selected TYPE_CATEGORY
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [getListForItem]---
CSearchHistoryHelper.addHistoryItem to file = "/autofs/sda1/IPTVCache/SearchHistory/ytlist.txt"
AsyncMethod.__del__ ---
AsyncCall.__del__ ---
Added pattern: "nocny kochanek"
mkdirs: "/autofs/sda1/IPTVCache/SearchHistory"
Youtube.handleService start
Youtube.handleService: ---------> name[history], category[search] 
YouTubeParser.getSearchResult pattern[nocny+kochanek], searchType[video], page[1]
usePyCurl VERSION: [(4, '7.61.0', 474368, 'sh4-unknown-linux-gnu', 653, 'wolfSSL/3.15.3', 0, '1.2.3', ('file', 'http', 'https'), None, 0, None)]
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'host': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0', 'return_data': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0'}
pageUrl: [http://www.youtube.com/results?search_query=nocny+kochanek&filters=video&search_sort=&page=1]
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'content-length': '0', 'url': 'https://www.youtube.com/results?search_query=nocny+kochanek&filters=video&search_sort=&page=1', 'status_code': 200, 'size_download': 32897.0, 'location': 'https://www.youtube.com/results?search_query=nocny+kochanek&filters=video&search_sort=&page=1', 'content-type': 'text/html; charset=utf-8'}

parseListBase----------------
yt-lockup-tile yt-lockup-video vve-check clearfix" data-context-item-id="4dJx7KiaxHo" data-visibility-tracking="CEUQ3DAYACITCIXqop3ohuECFdNRsgodX2ECzij0JED6iOvEyr2c6eEB"><div class="yt-lockup-dismissable yt-uix-tile"><div class="yt-lockup-thumbnail contains-addto"><a aria-hidden="true" href="/watch?v=4dJx7KiaxHo" class=" yt-uix-sessionlink   spf-link " data-sessionlink="itct=CEUQ3DAYACITCIXqop3ohuECFdNRsgodX2ECzij0JDIGc2VhcmNoUg5ub2NueSBrb2NoYW5law" ><div class="yt-thumb video-thumb"><span class="yt-thumb-simple">
 <img onload=";window.__ytRIL && __ytRIL(this)" src="https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw" alt="" data-ytimg="1" height="138" width="246" >
<span class="video-time" aria-hidden="true">44:54</span></span></div></a> <span class="thumb-menu dark-overflow-action-menu video-actions">
  <button aria-expanded="false" onclick=";return false;" aria-haspopup="true" type="button" class="yt-uix-button-reverse flip addto-watch-queue-menu spf-nolink hide-until-delayloaded yt-uix-button yt-uix-button-dark-overflow-action-menu yt-uix-button-size-default yt-uix-button-has-icon no-icon-markup yt-uix-button-empty" ><span class="yt-uix-button-arrow yt-sprite"></span><ul class="watch-queue-thumb-menu yt-uix-button-menu yt-uix-button-menu-dark-overflow-action-menu hid"><li role="menuitem" class="overflow-menu-choice addto-watch-queue-menu-choice addto-watch-queue-play-next yt-uix-button-menu-item" data-action="play-next" onclick=";return false;" data-video-ids="4dJx7KiaxHo"><span class="addto-watch-queue-menu-text">Odtwórz jako następny</span></li><li role="menuitem" class="overflow-menu-choice addto-watch-queue-menu-choice addto-watch-queue-play-now yt-uix-button-menu-item" data-action="play-now" onclick=";return false;" data-video-ids="4dJx7KiaxHo"><span class="addto-watch-queue-menu-text">Odtwórz teraz</span></li></ul></button>
 </span>


 <button class="yt-uix-button yt-uix-button-size-small yt-uix-button-default yt-uix-button-empty yt-uix-button-has-icon no-icon-markup addto-button video-actions spf-nolink hide-until-delayloaded addto-watch-later-button-sign-in yt-uix-tooltip" type="button" onclick=";return false;" title="Do obejrzenia" role="button" data-button-menu-id="shared-addto-watch-later-login" data-video-ids="4dJx7KiaxHo"><span class="yt-uix-button-arrow yt-sprite"></span></button>
 <button class="yt-uix-button yt-uix-button-size-small yt-uix-button-default yt-uix-button-empty yt-uix-button-has-icon no-icon-markup addto-button addto-queue-button video-actions spf-nolink hide-until-delayloaded addto-tv-queue-button yt-uix-tooltip" type="button" onclick=";return false;" title="Kolejka" data-style="tv-queue" data-video-ids="4dJx7KiaxHo"></button>
</div><div class="yt-lockup-content"><h3 class="yt-lockup-title "><a href="/watch?v=4dJx7KiaxHo" class="yt-uix-tile-link yt-ui-ellipsis yt-ui-ellipsis-2 yt-uix-sessionlink   spf-link " data-sessionlink="itct=CEUQ3DAYACITCIXqop3ohuECFdNRsgodX2ECzij0JDIGc2VhcmNoUg5ub2NueSBrb2NoYW5law" title="NOCNY KOCHANEK - RANDKA W CIEMNOŚĆ (2019) (CAŁY ALBUM OFICJALNY ODSŁUCH)" aria-describedby="description-id-625711" rel="spf-prefetch" dir="ltr"><span aria-label="NOCNY KOCHANEK - RANDKA W CIEMNOŚĆ (2019) (CAŁY ALBUM OFICJALNY ODSŁUCH) Autor: Nocny Kochanek 2 miesiące temu 44 minuty 573 034 wyświetlenia">NOCNY KOCHANEK - RANDKA W CIEMNOŚĆ (2019) (CAŁY ALBUM OFICJALNY ODSŁUCH)</span></a><span class="accessible-description" id="description-id-625711"> - Czas trwania: 44:54.</span></h3><div class="yt-lockup-byline "><a href="/channel/UCFrvT80GaZd-KY7Ge6lHNjw" class="yt-uix-sessionlink    spf-link " data-sessionlink="itct=CEUQ3DAYACITCIXqop3ohuECFdNRsgodX2ECzij0JA" >Nocny Kochanek</a> <span title="Zweryfikowano" class="yt-uix-tooltip yt-channel-title-icon-verified yt-sprite"></span></div><div class="yt-lockup-meta "><ul class="yt-lockup-meta-info"><li>2 miesiące temu</li><li>573 034 wyświetlenia</li></ul></div><div class="yt-lockup-description yt-ui-ellipsis yt-ui-ellipsis-2" dir="ltr">Oficjalny Odsłuch Całego Albumu | Premiera 11.01.2019 Playlista zawiera: 1. Randka w Ciemno 00:01 2. Dr O. Ngal 03:40 3.</div></div></div></div></li>


>> self[<Plugins.Extensions.IPTVPlayer.components.asynccall.AsyncCall object at 0x1c82dac>] [True]
addToQueue
CFunctionProxyQueue.processQueue
reloadList
> E2iPlayerWidget.reloadList refresh[0], selIndex[-1]
getIconPathFromAAueue item[https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/a04fd3c82608ca9cdfdf713cfe4bac38.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [processDQ]---
AsyncMethod.__del__ ---
IconMenager.processDQ: Thread started
getIconPathFromAAueue item[https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/a04fd3c82608ca9cdfdf713cfe4bac38.jpg]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/mxkHG08weUk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCVkmHWOzbRiIrVlUgXTn7bMHTWbg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/7Ky6ZaodBkU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDrbSf8ti-2I5HAfMXdQqTC_D7-DA]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/5DXlOSFpRpM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCDQe8OTtYNQEkR1mPqX7rf6FEGHQ]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/p_3jAzfc01E/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCUtrtjFIMKcs6jMHDGmAAFUNFYJg]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/aW_MQqgTqX0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDaQB3jeJIiLq2CDBqPlwzGijS6qw]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/uprD7ySnknM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBrVPijYkuztn6E698LXz4ym7-NUQ]
IconMenager.download_img: checking space on device
FreeSpace freeSpace[238148] requiredSpace[10] unitDiv[1048576]
usePyCurl VERSION: [(4, '7.61.0', 474368, 'sh4-unknown-linux-gnu', 653, 'wolfSSL/3.15.3', 0, '1.2.3', ('file', 'http', 'https'), None, 0, None)]
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'header': {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}, 'check_first_bytes': ['\xff\xd8', '\xff\xd9', '\x89PNG'], 'save_to_file': '/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/4e2e601b3238042f890d5ae68e56fcb7.jpg', 'return_data': False, 'with_metadata': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}
pageUrl: [https://i.ytimg.com/vi/uprD7ySnknM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBrVPijYkuztn6E698LXz4ym7-NUQ]
getIconPathFromAAueue item[https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/a04fd3c82608ca9cdfdf713cfe4bac38.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw
_______________decodeCover
_______________start decodeCover
eConnectCallbackObj.__init__ objID[237] OBJ_NUM[9]
decodeCallBack
eConnectCallbackObj.__del__ objID[237] OBJ_NUM[8] 
updateCover
updateCover retDict for Ident: cover 
getIconPathFromAAueue item[https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/a04fd3c82608ca9cdfdf713cfe4bac38.jpg]
updatePixmap /autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/a04fd3c82608ca9cdfdf713cfe4bac38.jpg=/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/a04fd3c82608ca9cdfdf713cfe4bac38.jpg
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'url': 'https://i.ytimg.com/vi/uprD7ySnknM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBrVPijYkuztn6E698LXz4ym7-NUQ', 'status_code': 200, 'content-length': '14709', 'size_download': 14709.0, 'content-type': 'image/jpeg'}

addToQueue
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/k48FXcy0nOc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLA4wBD2dXG8s0wHtfFBCFEkW87LaA]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/KhGNOJg-1s4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAXARqc0zI0OtW49pV9B1vC7TXgaQ]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/j-EhDmUz6Hs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDHvI8F_M0D2r6dU-UGJVZ47LvG4w]
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'header': {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}, 'check_first_bytes': ['\xff\xd8', '\xff\xd9', '\x89PNG'], 'save_to_file': '/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/de328d4caa0d72c09692074057811028.jpg', 'return_data': False, 'with_metadata': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}
pageUrl: [https://i.ytimg.com/vi/j-EhDmUz6Hs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDHvI8F_M0D2r6dU-UGJVZ47LvG4w]
CFunctionProxyQueue.processQueue
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'url': 'https://i.ytimg.com/vi/j-EhDmUz6Hs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDHvI8F_M0D2r6dU-UGJVZ47LvG4w', 'status_code': 200, 'content-length': '6641', 'size_download': 6641.0, 'content-type': 'image/jpeg'}

addToQueue
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/1rA2eHd3w6c/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDhlueS-Kx6IJXRd-fnZG-98FrlGw]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/XVq76l5GctI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCEaNw1y42augRWCkE84YhSEBSGkA]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/1J_Z3tyEOg0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBVD3U5m25E3AuSemfQLQ7NmipglA]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/AnTWdRn6wRI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBMbIz8WhaD5dgKjRji2pZLpkkCPw]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/7rsqYcU_vdc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAYmfQ6SdrwYAf-4-THlX4Jiw-KAg]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/RBMPw5AOZkQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCpNFg5MqZoV7XdJqRByvOhmSjXIg]
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'header': {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}, 'check_first_bytes': ['\xff\xd8', '\xff\xd9', '\x89PNG'], 'save_to_file': '/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/775399c15edf5036498e05bd281eb0ac.jpg', 'return_data': False, 'with_metadata': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}
pageUrl: [https://i.ytimg.com/vi/RBMPw5AOZkQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCpNFg5MqZoV7XdJqRByvOhmSjXIg]
CFunctionProxyQueue.processQueue
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'url': 'https://i.ytimg.com/vi/RBMPw5AOZkQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCpNFg5MqZoV7XdJqRByvOhmSjXIg', 'status_code': 200, 'content-length': '10599', 'size_download': 10599.0, 'content-type': 'image/jpeg'}

addToQueue
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/HOkFR_1hklI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBHOnIwwU2mdy0aRlatnuASBoFqoQ]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/Uo6s-Dk2iE8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLDyMYk7PVFG8j1v2ngXj2QvIHNiqQ]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/I6UxtvvqCBc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBuhvSfALs5IANMYAsnC4IA_ejYpg]
IconMenager.processDQ url: [https://i.ytimg.com/vi/zPOUiQ3iWJQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBAxkH57nJ054q8C0DL-BC6K3IHkQ]
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'header': {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}, 'check_first_bytes': ['\xff\xd8', '\xff\xd9', '\x89PNG'], 'save_to_file': '/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/b95a8c6b88f4fd52681efb8904d03f73.jpg', 'return_data': False, 'with_metadata': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'Accept': 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8', 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.18) Gecko/20110621 Mandriva Linux/1.9.2.18-0.1mdv2010.2 (2010.2) Firefox/3.6.18'}
pageUrl: [https://i.ytimg.com/vi/zPOUiQ3iWJQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBAxkH57nJ054q8C0DL-BC6K3IHkQ]
CFunctionProxyQueue.processQueue
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'url': 'https://i.ytimg.com/vi/zPOUiQ3iWJQ/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLBAxkH57nJ054q8C0DL-BC6K3IHkQ', 'status_code': 200, 'content-length': '8486', 'size_download': 8486.0, 'content-type': 'image/jpeg'}

addToQueue
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
AsyncCall.__del__ ---
CFunctionProxyQueue.processQueue
ok_pressed selected item: NOCNY KOCHANEK - RANDKA W CIEMNOŚĆ (2019) (CAŁY ALBUM OFICJALNY ODSŁUCH) - Czas trwania: 44:54.
ok_pressed selected TYPE_VIDEO.urlSeparateRequest
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [getLinksForVideo]---
AsyncMethod.__del__ ---
AsyncCall.__del__ ---
Youtube.getLinksForVideo cItem[{'category': 'video', 'name': 'category', 'title': 'NOCNY KOCHANEK - RANDKA W CIEMNO\xc5\x9a\xc4\x86 (2019) (CA\xc5\x81Y ALBUM OFICJALNY ODS\xc5\x81UCH) - Czas trwania: 44:54.', 'url': 'http://www.youtube.com/watch?v=4dJx7KiaxHo', 'time': '', 'desc': '2 miesi\xc4\x85ce temu 573\xc2\xa0034 wy\xc5\x9bwietlenia[/br]Oficjalny Ods\xc5\x82uch Ca\xc5\x82ego Albumu | Premiera 11.01.2019 Playlista zawiera: 1. Randka w Ciemno 00:01 2. Dr O. Ngal 03:40 3.', 'type': 'video', 'icon': 'https://i.ytimg.com/vi/4dJx7KiaxHo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLC6D1E0ga3a3SLS4FxOVmpATcXCEw'}]
urlparser.decorateParamsFromUrl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>http://www.youtube.com/watch?v=4dJx7KiaxHo
_________________getHostName: [http://www.youtube.com/watch?v=4dJx7KiaxHo] -> [youtube.com]
ALLOW DASH: >> auto
YouTubeParser.getDirectLinks
usePyCurl VERSION: [(4, '7.61.0', 474368, 'sh4-unknown-linux-gnu', 653, 'wolfSSL/3.15.3', 0, '1.2.3', ('file', 'http', 'https'), None, 0, None)]
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'url': 'https://www.youtube.com/yts/jsbin/player_ias-vflhRp6T6/pl_PL/base.js', 'return_data': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0'}
pageUrl: [http://www.youtube.com/watch?v=4dJx7KiaxHo&]
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'content-length': '0', 'url': 'https://www.youtube.com/watch?v=4dJx7KiaxHo&', 'status_code': 200, 'size_download': 544370.0, 'location': 'https://www.youtube.com/watch?v=4dJx7KiaxHo&', 'content-type': 'text/html; charset=utf-8'}

pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'return_data': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0'}
pageUrl: [https://www.youtube.com/get_video_info?video_id=4dJx7KiaxHo&&el=detailpage&ps=default&eurl=&gl=US&hl=en]
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'url': 'https://www.youtube.com/get_video_info?video_id=4dJx7KiaxHo&&el=detailpage&ps=default&eurl=&gl=US&hl=en', 'status_code': 200, 'size_download': 20987.0, 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded'}

>> cjson ACELERATION noneReplacement[None] baseTypesAsString[False]
4dJx7KiaxHo: Encrypted signatures detected.
signatures: ['0D5EF8469ECD053E907C4BE3BE34AA6482560E7E.8BA8F1B16174247DAEF537C5BA73136FFB14D480480', '07464F3C9DEC1DABB3895824DCF83FC1355B2DC7.A1BDC90483E2DCB78EA3130DFCE4A7E1767C2C55C55', '484EE18129023315D679969C85E9497CA8B24493.0E6C6C3FCB6574ADFF2F2D9416E07A9CA21BDA58A58', '6AC6C5EBFC50591665AB0FDF9296EF63FBC89B4C.94FD6EAC83D3FF0C41911421EAB23E969342B50B50B', '781FDC66EE2DA6CCDABA4564B8C7F18E7B12AFF6.37F308198B71222E8C4D6CE496102896486CCD5ED5E', 'CC6E1F68947B67476721BD4D29BE9A8B548255BE.D1F2D825803D64679D228A88AC23384919DC092F92F', '90602F046A5F4DAA4704764A23A0D72DA93482F2.47F4193D2489644C9A8B6970EB77AEEA13F482AE2AE', 'E999F2572A7E0C00F218623C8DDB24EAE57738FD.71D5390B5FFA137EFC2D4EA40985DC018ED09F28F28']
pCommon - getPageWithPyCurl() -> params: {'url': 'https://www.youtube.com/yts/jsbin/player_ias-vflhRp6T6/pl_PL/base.js', 'return_data': True}
pCommon - getPageWithPyCurl() -> headers: {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0'}
pageUrl: [https://www.youtube.com/yts/jsbin/player_ias-vflhRp6T6/pl_PL/base.js]
pCommon - getPageWithPyCurl() return -> 
sts: True
metadata: {'url': 'https://www.youtube.com/yts/jsbin/player_ias-vflhRp6T6/pl_PL/base.js', 'status_code': 200, 'content-length': '383343', 'size_download': 383343.0, 'content-type': 'text/javascript'}

DATA: /)||d.set("alr","yes");c&&d.set(b,encodeURIComponent(Zu(decodeURIComponent(c))));return d
ITEM: b,encodeURIComponent(Zu(decodeURIComponent(c))));
mainFunctionName >> encodeURIComponent
===============================================
         EXCEPTION          
===============================================
: 
Traceback (most recent call last):
 File "/IPTVPlayer/libs/youtubeparser.py", line 61, in getDirectLinks
 File "/IPTVPlayer/libs/youtube_dl/extractor/youtube.py", line 672, in _real_extract
IndexError: list index out of range

===============================================
getSortedLinks defaultFirst[True]
>> self[<Plugins.Extensions.IPTVPlayer.components.asynccall.AsyncCall object at 0x19ea38c>] [True]
addToQueue
CFunctionProxyQueue.processQueue
selectMainVideoLinks
back_pressed prev sel index 0
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [getPrevList]---
AsyncMethod.__del__ ---
>> self[<Plugins.Extensions.IPTVPlayer.components.asynccall.AsyncCall object at 0x1c7ff8c>] [True]
addToQueue
AsyncCall.__del__ ---
CFunctionProxyQueue.processQueue
reloadList
> E2iPlayerWidget.reloadList refresh[0], selIndex[-1]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [processDQ]---
AsyncMethod.__del__ ---
IconMenager.processDQ: Thread started
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
AsyncCall.__del__ ---
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
_______________decodeCover
_______________start decodeCover
eConnectCallbackObj.__init__ objID[238] OBJ_NUM[9]
decodeCallBack
eConnectCallbackObj.__del__ objID[238] OBJ_NUM[8] 
updateCover
updateCover retDict for Ident: cover 
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
updatePixmap /autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg=/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg
back_pressed prev sel index 2
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [getPrevList]---
AsyncMethod.__del__ ---
AsyncCall.__del__ ---
>> self[<Plugins.Extensions.IPTVPlayer.components.asynccall.AsyncCall object at 0x1c7fc0c>] [True]
addToQueue
CFunctionProxyQueue.processQueue
reloadList
> E2iPlayerWidget.reloadList refresh[0], selIndex[-1]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [processDQ]---
IconMenager.processDQ: Thread started
AsyncMethod.__del__ ---
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
IconMenager.processDQ url: [http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
AsyncCall.__del__ ---
getIconPathFromAAueue item[http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png]
getIconPathFromAAueue A file_path[/autofs/sda1/IPTVCache//.iptvplayer_icons_29883846.430915/1e791b0c78356ad60f90d55915ffd186.jpg]
displayIcon -> getIconPathFromAAueue: http://www.mm229.com/images/youtube-button-psd-450203.png
>> selectHostFromGroup
IPTVHostsGroups.getHostsList
>> displayListOfHostsFromGroup
PlayerSelectorWidget.__init__ --------------------------------
updateIcon for self[cover_11]
updateIcon for self[cover_21]
updateIcon for self[cover_31]
updateIcon for self[cover_41]
updateIcon for self[cover_51]
updateIcon for self[cover_61]
updateIcon for self[cover_71]
updateIcon for self[cover_81]
updateIcon for self[cover_12]
updateIcon for self[cover_22]
updateIcon for self[cover_32]
updateIcon for self[cover_42]
updateIcon for self[cover_52]
updateIcon for self[cover_62]
updateIcon for self[cover_72]
updateIcon for self[cover_82]
updateIcon for self[cover_13]
updateIcon for self[cover_23]
updateIcon for self[cover_33]
updateIcon for self[cover_43]
updateIcon for self[cover_53]
updateIcon for self[cover_63]
updateIcon for self[cover_73]
updateIcon for self[cover_83]
updateIcon for self[cover_14]
updateIcon for self[cover_24]
updateIcon for self[cover_34]
updateIcon for self[cover_44]
updateIcon for self[cover_54]
updateIcon for self[cover_64]
updateIcon for self[cover_74]
updateIcon for self[cover_84]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> __onClose idx[0]
PlayerSelectorWidget.__del__ --------------------------
>> selectHostFromGroupCallback
IPTVHostsGroups.flushAddedHosts
>> askUpdateAvailable
>> selectHostFromGroupCallback2
>> selectItemCallback ret[None] type[selecthostfromgroup]
>> selectHost
>> selectGroup
IPTVHostsGroups.__init__
IPTVHostsGroups.getGroupsList
IPTVHostsGroups._loadGroups
PlayerSelectorWidget.__init__ --------------------------------
updateIcon for self[cover_11]
updateIcon for self[cover_21]
updateIcon for self[cover_31]
updateIcon for self[cover_41]
updateIcon for self[cover_51]
updateIcon for self[cover_61]
updateIcon for self[cover_71]
updateIcon for self[cover_81]
updateIcon for self[cover_12]
updateIcon for self[cover_22]
updateIcon for self[cover_32]
updateIcon for self[cover_42]
updateIcon for self[cover_52]
updateIcon for self[cover_62]
updateIcon for self[cover_72]
updateIcon for self[cover_82]
updateIcon for self[cover_13]
updateIcon for self[cover_23]
updateIcon for self[cover_33]
updateIcon for self[cover_43]
updateIcon for self[cover_53]
updateIcon for self[cover_63]
updateIcon for self[cover_73]
updateIcon for self[cover_83]
updateIcon for self[cover_14]
updateIcon for self[cover_24]
updateIcon for self[cover_34]
updateIcon for self[cover_44]
updateIcon for self[cover_54]
updateIcon for self[cover_64]
updateIcon for self[cover_74]
updateIcon for self[cover_84]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> __onClose idx[8]
PlayerSelectorWidget.__del__ --------------------------
>> selectGroupCallback
>> askUpdateAvailable
>> selectGroupCallback2
>> selectItemCallback ret[None] type[selectgroup]
IconMenager.__del__ -------------------------------
AsyncMethod.__init__ ---
AsyncCall.__init__ [RemoveOldDirsIcons]---
AsyncMethod.__del__ ---
IconMenager.__del__ end
eConnectCallbackObj.__del__ objID[227] OBJ_NUM[7] 
eConnectCallbackObj.__del__ objID[230] OBJ_NUM[6] 
eConnectCallbackObj.__del__ objID[231] OBJ_NUM[5] 
eConnectCallbackObj.__del__ objID[232] OBJ_NUM[4] 
eConnectCallbackObj.__del__ objID[233] OBJ_NUM[3] 
AsyncCall.__del__ ---
clearQueue
iptv_system.__init__ cmd [echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches]
iptv_system.__del__ cmd[echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches]
===============================================
         EXCEPTION          
===============================================
: 
Traceback (most recent call last):
 File "/IPTVPlayer/tools/iptvtools.py", line 1251, in save
KeyError: 'buffering'

===============================================
eConnectCallbackObj.__del__ objID[234] OBJ_NUM[2] 
Cover.preWidgetRemove ---------------------------
Cover.preWidgetRemove ---------------------------
Cover.__del__ ---------------------------
Cover.__del__ ---------------------------
IPTVListComponent.__del__ ----------------------------------------------------
AsyncCall.__del__ ---
iptv_system.__del__ cmd[/usr/bin/fullwget "http://iptvplayer.vline.pl/download/update2/lastversion.php" -O - 2> /dev/null ]
E2iPlayerWidget.__del__

 

Edited by Przemekb88

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pobierz wersję od @mosz_nowy z

http://www.sat-4-all.com/board/topic/257422-e2iplayer-public/

Przez ftp podmień youtube.py

/IPTVPlayer/libs/youtube_dl/extractor/youtube.py

lub cały e2iplayer jeśli masz na tyle miejsca

restart i sprawdź czy pomogło

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja z kolei mam podobną sytuację, jak wyżej kolega @Przemekb88, z tym że w moim przypadku chodzi o Iplę, a konkretnie o te pozycje Ipli, które są dostępne w serwisie VOD.pl. W serwisie tym nie działają mi właśnie te, które są z Ipli, np. seriale Polsatu. Wyświetla mi się podobny komunikat, jak u kolegi @Przemekb88. :(

Da się to jakoś naprawić? Jeśli tak to jak?

 

O co chodzi w tym?

Pobierz wersję od @mosz_nowy z

http://www.sat-4-all.com/board/topic/257422-e2iplayer-public/

Przez ftp podmień youtube.py

/IPTVPlayer/libs/youtube_dl/extractor/youtube.py

lub cały e2iplayer jeśli masz na tyle miejsca

restart i sprawdź czy pomogło

 

Jak naprawić ten problem występujący również u mnie? Ja posiadam tuner Vu+ Duo 4K z image VTi w wersji 14.02.

Jestem jeszcze początkującym użytkownikiem tunera opartego na systemie Linux. Tuner ten posiadam od trzech miesięcy.

 

Da się może jakoś zaktualizować ten E2iPlayer z poziomu tej wtyczki? Chodzi mi o aktualizację z poziomu tunera.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Komunikat "Brak poprawnych linków" (ale samo tylko to jedno zdanie, bez żadnych dodatkowych informacji, jak u kolegi otwierającego niniejszy wątek) pojawia mi się każdorazowo podczas próby "odpalenia" serialu "Świat według Kiepskich", a także np. programu "Nasz nowy dom". Innych pozycji akurat nie próbowałem. Dodam, że próbowałem to, wybierając w aplikacji E2iPlayer serwis VOD.pl, bo samego serwisu Ipla bezpośrednio w E2iPlayer nie ma. Przynajmniej ja nie mam.

Dla porównania, np. seriale "Na Wspólnej" i "19+" (innych nie sprawdzałem) z serwisu Player w E2iPlayer działają u mnie poprawnie. Brak problemów z ich odtwarzaniem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kiepskich i nasz nowy dom oglądasz z IPLA. Wpisujesz w wyszukiwarce i masz.Vod.pl też mam brak poprawnych linków

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Gdzie w wyszukiwarce? W jakiej wyszukiwarce? Gdzie w Ipli? Ja u mnie w E2iPlayer w ogóle nie mam dostępnego serwisu Ipla. :wacko:

 

U mnie, gdy uruchamiam E2iPlayer i wchodzę w "Polskę", wygląda to dokładnie tak:

 

E2i-Player-01.png

 

E2i-Player-02.png

Edited by Barti_81

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ooo, jest i Ipla! I faktycznie, tutaj program "Nasz nowy dom" odtwarza mi się bez problemów. thumbupsmile

"Kiepskich" na razie jeszcze nie sprawdzałem, bo to tak "na szybko", ale pewnie też będą działać. ;)

 

Dziękuję Ci Serdecznie, @Gregor, za podpowiedź i tym samym za pomoc! specool

 

Swoją drogą, dziwne, że w tym E2iPlayer dostęp do serwisu Ipla jest domyślnie wyłączony. :wacko: W dodatku, jak go włączałem to pojawił mi się komunikat w stylu, że korzystanie z tego serwisu w moim kraju może być nielegalne i że czynię to na własne ryzyko. Oczywiście zatwierdziłem. Hmm..., korzystanie z serwisu Ipla w Polsce jest nielegalne? A od kiedy to? :recz:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ok , a wiec jak ogarnąć ten 2iplayer ? Ktoś pomoże Please żeby działało iitv pl czy inne pluginy talie jak serial net i tak dalej . Dekoder Red Eagle ? Nie ma żadnych updates nie wiem usunąć i2iplayera czy i od nowa za instalować ?

 

Ktoś jakiś pomysł podsunie krok po kroku ?

Edited by Nokielm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok , a wiec jak ogarnąć ten 2iplayer ? Ktoś pomoże Please żeby działało iitv pl czy inne pluginy talie jak serial net i tak dalej . Dekoder Red Eagle ? Nie ma żadnych updates nie wiem usunąć i2iplayera czy i od nowa za instalować ?

 

Ktoś jakiś pomysł podsunie krok po kroku ?

Ja bym najpierw poczytał na forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Sorrki ale troszke nowy jestem w tym temacie ale ogarnięte . Wystarczyło extention plug-in do i2iplayer bezpośrednio na tunerze pobrac.

Ale niby wszystko działa poza linkami z openload . Błąd „https://openload.co/ link extractor error.”

Jakiś pomysł , bo nie mogę nic znaleść ..

Dzięki

Edited by Nokielm

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 2.04.2019 o 21:55, Nokielm napisał:

Sorrki ale troszke nowy jestem w tym temacie ale ogarnięte . Wystarczyło extention plug-in do i2iplayer bezpośrednio na tunerze pobrac.

Ale niby wszystko działa poza linkami z openload . Błąd „https://openload.co/ link extractor error.”

Jakiś pomysł , bo nie mogę nic znaleść ..

Dzięki

 

https://www.sat-4-all.com/board/topic/257422-e2iplayer_public/?do=findComment&comment=435237

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.